Dina känslor och dina tankar kan förflytta berg. Det är här din läkning startar.

En läkande resa i ditt undermedvetna som får dig medveten och frigör dina mönster.

Ditt undermedvetna styr ditt liv

Det är dags för att bli fri


Under din behandling anävnder vi oss av olika verktyg så att du kan komma djupt ner i ditt undermedvetna. Det är här du läker du såren som orsakat dina negativa mönster. Då läkningen är klar märker du snabbt eller successivt hur du frigjort dig från det som hållit dig fast till det du vill förändra.


Det är i princip omöjligt att läka genom den rationella hjärnan då gamla trauman och energi-mönster alltid sitter djupt i ditt undermedvetna sinne. Det är också väligt sällan att orsaken till det vi behandlar är det som du tror. Oftast så blir klienten förvånad av orsaken när den väl visar sig. Du är alltid i trygga händer och normalt är det så befriande att du har lätt att gå vidare efter behndlingen med helt ny kraft.


Vad som egentligen händer när du befriar ditt undermedvetna är att vi tillsammans hittar var och varför din kropp har låst sig på ett visst eller vissa ställen. När vi hittat det så får vi kroppen att släppa låsningen och återgå till naturligt flöde. Energi, andning, blod, lymfa m.m. börjar arbeta som det ska göra. Du ger alltså tillbaka kroppen dom bästa förutsättningarna och därifrån sköter kroppen resten själv. Din kropp har ett naturligt flöde som den är beroende av. När den får det börjar läkningen.


Ditt undermedvetna kan hålla dig fast resten av livet men när du dyker djupt in i det kan du frigöra dig en gång för alla. Låter det för bra? Ja i en skev värld där vi lär oss att all förändring tar tid så kan det verka så. Vet du däremot hur "Mindet" fungerar så är det solklart. Du kan framkalla en fobi vid ett intensivt ögonblick som sitter resten av livet, det är det ingen som ifrågasätter. Så snabbt kan alltså ditt undermedvetna lära sig ett beteende. Med den kunskapen får du förståelsen att du kan lära "bort" en fobi lika snabbt. Det undermedvetna lär sig snabbt bara det får förståelsen och kopplingarna till "problemet". En av de stora fördelarna med behanlingen är att du lär dig hur du så småningom får mer och mer kontroll på ditt undermedvetna. Då blir det du som bestämmer hur du ska fungera, det är du som blir piloten och inte passageraren. Passageraren känner sig alltid utom kontroll och är offer för yttre omständigheter. Piloten har kommandot och använder sig av det undermedvetna istället för att bli styrd av det.


Kontakt:

Ingvar Bengtsson

Mindheal

 

Nya Boulevarden 10

291 31 Kristianstad

E-post: ingvar@mindvoice.com

Telefon: 0705-918294

 

Copyright @ All Rights Reserved